Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Denní a pobytové sociální služby v České Lípě

Denní a pobytové sociální služby jsou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Poskytujeme služby v Denním stacionáři – služby jsou určeny osobám s mentálním postižením, i v kombinaci s jiným přidruženým postižením.

Další službou je Domov pro osoby se zdravotním postižením – jedná se o náhradní domov pro tělesně postižené občany. Klademe důraz na individuální přístup k uživatelům a zachování důstojnosti uživatelů při poskytování služeb. Nabízíme podporu tělesně postiženým občanům k přiblížení se
samostatnému životu.

Vzkaz pro ty, kdo nás potřebují

„Jste pro nás čisté duše. Učíte nás, jak být lepším a dobrým člověkem. Porozumění, přátelství a pokora nejsou jen pouhými slovy, ale díky Vám se stávají skutečnou cestou k lidskému pochopení. Je nám ctí, že jste si vybrali právě nás, jako své průvodce na cestě k dosažení přání a cílů. Respekt k Vašim rozmanitým a individuálním potřebám nám ukazuje a dává smysl skutečného poznání člověka a jeho jedinečnosti.“