Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytujeme > Domov pro osoby se zdravotním postižením > Úhrady

Úhrady

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Výše úhrady se skládá z úhrady za péči, z úhrady za poskytnutí ubytování a z úhrady za fakultativní činnosti.

Stravování (nákup a výběr potravin, objednávky jídel, rozložení a konzumace celodenní stravy) si uživatel zajišťuje individuálně s dopomocí personálu. Za úhradu stravy si uživatel zodpovídá sám.

1. Úhrada za péči:

Úhrada za péči se při poskytování pobytových služeb stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Za dobu nepřítomnosti uživatele v Domově pro osoby se zdravotním postižením se krátí příslušná částka příspěvku na péči v návaznosti na počet dnů v kalendářním měsíci (28 dní, 29 dní, 30 dní, 31 dní). Za nepřítomnost uživatele se považuje celý kalendářní den, kdy uživatel pobýval mimo Domov pro osoby se zdravotním postižením, a to od 00:00 hodin do 24:00 hodin. Den odjezdu uživatele ze zařízení a den příjezdu do zařízení nejsou považovány za dny nepřítomnosti.

2. Úhrada za poskytnutí ubytování:

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., odst. 1, písmeno a) se poskytnutím ubytování rozumí: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Úhrada za poskytnutí ubytování je stanovena dle velikosti pokoje (m2).

Velikost pokoje (v m2) Úhrada za den (v Kč) Úhrada za měsíc
31 dní 30 dní 29 dní 28 dní
18,5 305,- 9455,- 9150,- 8845,- 8540,-
18 302,- 9362,- 9060,- 8758,- 8456,-
17,5 300,- 9300,- 9000,- 8700,- 8400,-
12,5 275,- 8525,- 8250,- 7975,- 7700,-

3. Fakultativní činnosti:

  1. Využití speciálního služebního vozidla se sklopnou plošinou pro dopravu uživatele pro soukromé účely.
  • Způsob dopravy – služebním vozidlem organizace a proškolenými řidiči.
  • Úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby (§ 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
  • Úhrada:
    • Za jízdu po České Lípě je výše úhrady 5,50 Kč/km/osoba.
    • Za jízdu mimo Českou Lípu je výše úhrady 4 Kč/km/osobu.
    • Do počtu ujetých kilometrů bude započítán počet kilometrů, kdy se uživatel zdržuje ve vozidle, a také kilometry spojené s výjezdem prázdného služebního vozidla z adresy Poskytovatele do místa bydliště Uživatele (DOZP) a jízda prázdného vozidla zpět z místa bydliště Uživatele (DOZP) na adresu Poskytovatele.