Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytujeme > Denní stacionář > O nás

O nás

Denní stacionář

Poslání

Denní stacionář poskytuje denní službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Našim posláním je prevence proti sociálnímu vyloučení, upevňovat a rozvinout schopnosti a dovednosti každého našeho uživatele, podpořit jejich samostatnost a orientaci v běžném životě a na veřejnosti. Svou činností chceme podpořit rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina

Osoby ve věku od 11 do 64 let. Služba je poskytována osobám se všemi stupni mentálního postižení, případně s přidruženým smyslovým, tělesným a psychickým onemocněním a osobám s poruchou autistického spektra. Služba je poskytována osobám bez agresivních rysů a osobám, které jsou schopny pobývat v kolektivu, tedy nevyžadují přísně individuální péči a podporu.

Služba se neposkytuje:

 • osobám s přidruženým těžkým stupněm tělesného postižení (osoby trvale upoutány na lůžko),
 • osobám, které vyžadují zdravotní péči,
 • osobám závislým na navýkových látkách.

Kapacita služby:

 • 45 uživatelů

Cíle

Našim cílem je podpora uživatelů vedoucí k jejich zapojování do běžného společenského života, respektive snaha o předcházení jejich sociální izolaci, podpora a pomoc při výkonu manuálních činností a při upevňování a rozvoji jejich vědomostí, schopností a dovedností a to vše ve spolupráci s rodinou a dalšími subjekty.

Dlouhodobé cíle (2023–2026)

 • Podporovat začlenění uživatelů do společnosti a do běžného společenského života, aby bylo zamezeno jejich izolaci.
 • Podporovat a rozvíjet prosazování vlastní vůle uživatelů a jejich zodpovědnosti za svá rozhodnutí.
 • Získat, rozvíjet nebo udržet manuální schopnosti uživatelů (domácí práce, pletení košíků, výtvarná činnost, ruční práce...).
 • Podporovat a motivovat uživatele v účasti na akcích spojených s pohybem (sport, tanec, turistika...).
 • Podporovat a motivovat uživatele k získání, udržení nebo zdokonaletní znalostí a vědomostí (pravidla chování ve společnosti, komunikace, psaní, čtení, počítání, práce na PC...).
 • Získat, zdokonalit či udržet co nejvyšší míru soběstačnosti uživatelů v péči o vlastní osobu (oblékání, stravování, hygiena...).

Spolupráce s rodinou:

 • návštěvy v rodině, společné akce s rodinnými příslušníky, rodičovská setkání
 • poskytnutí sociálně-právního poradenství
 • spolupráce s rodinou při naplňování individuálních cílů uživatele
 • umožnit rodinným příslušníkům realizovat se a odpočinout si

Principy:

 • respketování uživatele služby, aby byla zachována jeho práva a lidská důstojnost
 • právo na vlastní rozhodování uživatele
 • individuální přístup dle potřeb a přání uživatele
 • pestrá nabídka volnočasových aktivit
 • využívání dalších běžně dostupných veřejných služeb
 • motivace k soběstačnosti a samostatnosti
 • příjmené, podnětné a bezpečné prostředí a atmosféra
 • žít způsobem života, který se co nejvíce přibližuje způsobu života běžné (věkově srovnatelné) populace

Zájemci o naši sociální službu se mohou po telefonické domluvě se sociální pracovnicí přijít podívat do Denního stacionáře a podat si žádost. 
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonních číslech sociální pracovnice, které naleznete v sekci Kontakty.
Těšíme se na Vás.


V případě zájmu nás kontaktujte na telefonních číslech či mailech v sekci Kontakty.

Rádi bychom Vás informovali, že od 1. 1. 2013 jsme členy
ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD. Díky členství se budeme zúčastňovat sportovních akcí nejen pro zdravotně postižené sportovce po celé České republice.