Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Základní účel zřízení - poskytování sociálních služeb
Hlavní činnost - předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen rozhodnutím o registraci podle §78-84 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Poskytnutí ubytování, - poskytnutí stravy, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace
  Hradecká 2905
  470 06 Česká Lípa

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace
  Hradecká 2905
  470 06 Česká Lípa

 • 4.3 Úřední hodiny

Denní stacionář:

Pondělí až pátek – 5:30 – 16:30 – Služba může být poskytnuta i dle individuálních potřeb klientů a na základě předchozí domluvy

Sobota až neděle – 8:00 – 16:00 – Služba může být poskytnuta i dle individuálních potřeb klientů a na základě předchozí domluvy

Domov pro osoby se zdravotním postižením:

poskytuje nepřetržitě

 • 4.4 Telefonní čísla

  Denní stacionář: +420 487 763 326

  Domov pro osoby se zdravotním postižením: +420 487 871 275

  ředitelka: +420 487 763 324 

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.nadeje-cl.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace
  Hradecká 2905
  470 06 Česká Lípa

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:
  info@nadeje-cl.cz
  reditel@nadeje-cl.cz

 • 4.8 Datová schránka

  iw2khfu

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2106374042/2700

6. IČO

48282961

7. DIČ

Není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@nadeje-cl.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): iw2khfu

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel organizace, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Denní a pobytové sociální služby, poskytovatel sociálních služeb neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.