Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytujeme > Denní stacionář > Naše aktivity

Naše aktivity

Aktivity Denního stacionáře

(V případě zájmu nabízené aktivity využívají i uživatelé Domova pro osoby se zdravotním postižením)

Košíkářská dílna

Odpovědný pracovník: Ida Zuzulová
Dílnu navštěvují všichni uživatelé, kteří projevují zájem o pletení košíků. Všem klientům je umožněn pracovní zácvik – s výukou od nejsnazšího po složitější kroky.

Výroba svíček a mýdel

Odpovědný pracovník: Ida Zuzulová
Výroba svíček a mýdel patří mezi ty aktivity, kterým se mohou věnovat uživatelé s různým stupněm postižení. Výroba prochází jednoduššími i složitějšími postupy. Pod odborným dohledem si uživatelé mohou vyrobit čajovou svíčku i krásnou dekorativní, barevnou svíčku. Stejně tak mýdlo různých tvarů, barev i vůní.

vyroba svíček

Keramická dílna

Odpovědný pracovník: Hana Kabátová
Keramickou dílnu navštěvují uživatelé, kteří projevují zájem o keramiku. Mají možnost si, pod odborným vedením, sami vyrobit hrníček, misku, či dárkový předmět. Fantazii se meze nekladou.

Hudební činnost

Odpovědný pracovník: Hana Kabátová 
Pomocí muziky pomáháme našim uživatelům rozvíjet nejen jejich sebevědomí a větší jistotu, ale také určitou pěveckou zkušenost. Uživatelé pracují s hudebními nástroji, které si také sami zhotovují v rámci výtvarných činností.

hudebni činnost

Truhlářská dílna

Odpovědný pracovník: Vladimír Frýba
Především muži rádi využívají možnosti navštívit naši truhlářskou dílnu, kde si mohou vyzkoušet práci s různým nářadím.

truhlářská dílna

Výtvarné aktivity

Odpovědný pracovník: Monika Strejčková
Uživatelé se v denním stacionáři věnují i výtvarným aktivitám, při kterých využívají pestrých pomůcek. V rámci těchto činností si mohou vyzkoušet netradiční postupy pro práci s přírodními materiály, vytvářejí pestré dekorativní předměty, které prezentují na různých výstavách a soutěžích.

Výtvarné aktivity

Speciálně-pedagogická a Speciálně-rehabilitační činnost

Odpovědný pracovník: Mgr. et Bc. Eliška Šťastná Kysilková, DiS.
S každým uřivatelem našeho zařízení pracujeme pomocí individuálního plánování. Věnujeme se výchovně-vzdělávacím činnostem v návaznosti na dříve získané návyky (vytváření, prohlubování a upevňování kompetencí, které pomáhají samostatnosti a soběstačnosti, využívání speciálně-pedagogických postupů při vytváření těchto kompatencí). Procvičujeme dovednosti v oblasti čtení, psaní i počítání. S ohledem na individuální možnosti každého uživatele využíváme také prostředku alternativní a augmentativní komunikace. Věnujeme se rozvoji grafomotoriky, pohybových možností, verbálních i sociálních kompetencí. Využíváme různé kempenzační i rehabilitační pomůcky. Pomůcky si vytváříme také sami.

speciálně pedagogická činnost

Sportovní aktivity

Odpovědný pracovník: Martina Suchánková
Sportovní aktivity tvoří významnou součást činností všech našich uživatelů. Přináší prostor pro vytváření pozitivní spolupráce s ostatními uživateli a také pracovníky. Významně prospívají k relaxaci a zdravé psychohygieně. Přirozeně pomáhají rozvíjet orientaci v prostoru. Prostřednictvím účasti na různých soutěžích a olympiádách přispívají k vastnímu sebevyjádření a sebevědomí.

sportovní aktivity

Čajovna

Odpovědný pracovník: Markéta Limberková

čajovna

Klidová místnost

Odpovědný pracovník: Mgr. et Bc. Eliška Šťastná Kysilková, DiS.

klidová místnost

Společenské akce

V návaznosti na tyto aktivity vytváříme možnosti pro širší sociální interakci všech našich uživatelů. Připravujeme víkendové pobyty, jednodenní výlety, účastníme se tanečních, hudebních a jiných kulturních festivalů. Mezi další oblíbené aktivity patří účast na sportovních olympiádách a hrách, kde naši uživatelé získávají významná ocenění.